All for Joomla All for Webmasters

Pojištění Alpenverein

Vysokohorská pěší turistika patří k nejzdravějším sportům, přesto však skýtá určité riziko zranění.

Ať už však jde o zásah záchranné služby, transport vrtulníkem nebo dopravení zpátky domů – členové si nemusejí s ničím dělat starosti!  

 

Nejdůležitější body pojistných podmínek
 • Členství/pojištění Alpenverein platí na kalendářní rok, tedy od 1. ledna aktuálního roku (resp. ode dne následujícího po úhradě) do 31. ledna roku následujícího. Leden následujícího roku je tzv. přechodné období, kdy se předpokládá, že i na tento rok budou uhrazeny členské poplatky.
 • Pojistná ochrana je poskytována pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí; musí však být sjednána před započetím cesty.
 • Z pojištění jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, expediční činnost v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska a veškeré výstupy na hory vyšší než 6 000 metrů.
 • Pojištění kryje i případ autonehody při cestě na dovolenou, rekreaci i do místa sportovních soutěží. Samotná účast na soutěžích a závodech pojištěna není.
 • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte tel. +43(0)12533798,  e-mail: aws@alpenverein.at(link sends e-mail), číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu.
  Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €.
  Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitaliazce!
  Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.
 
 

Členské poplatky na rok 2018

 

Cena   Kategorie členství
1 690 Kč A Dospělí od 28 do 64 let
1 290 Kč B Manžel/ka, partner/ka, senioři, junioři do 27 let
700 Kč C Děti a mládež do 18 let; Invalidé (od 50 %)
1 690 Kč A+C Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi
2 980 Kč A+B+C Výhodné rodinné členství

 

Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi za ně neplatí žádné poplatky!
Členství a pojištění Alpenverein vyřizujeme obratem – i na počkání.

 

Kategorie členství 2018

A Dospělí (r. 1954–1990)
B Junioři (r. 1991–1999)
Senioři (r. 1953 a starší)
Členové horské služby (nutno doložit kopii průkazu člena HS)
C Děti (r. 2000 a mladší)
Tělesně postižení (od 50 %)
A+C Samoživitelé s jedním nebo více nezaopatřenými dětmi do r. 2000, u studentů do r. 1991
A+B+C Rodina s jedním či více nezaopatřenými dětmi do r. 2000 nebo studenty do r. 1991
 
 .
 .
Rozsah pojištění
 .
Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí (včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů) až do výše 10 000 €, pro úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při nemoci; pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.
 .
U ambulantního léčení (limit 2 000 €) platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.
 .
Náklady na záchranné a pátrací akce v tuzemsku a zahraničí až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost včetně zásahu vrtulníkem; ve volném čase;  celoročně; celosvětově.
 .
Náklady na repatriaci ze zahraničí bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě; platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.
 .
Pojištění odpovědnosti do výše 3 000 000 €. Vztahuje se pouze na turistiku a trekking, horolezectví, lezení, běžecké i sjezdové lyžování, skialpinismus, snowboarding, divokou vodu, canyoning, MTB a terénní cyklistiku. Platí na území Evropy.
 .
Pojištění soudních výloh do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.
 .
 .
Poznámky:
 .
•Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost.
 .
 
•Evropa = pojistná ochrana se vztahuje na Evropu včetně středozemských ostrovů (vyjma ostrovů v Atlantském oceánu, Islandu, Grónska, Špicberků a asijské části Turecka a SNS).
 .
•Celosvětová platnost má výluky: expediční činnost v oblastech Arktidy, Antarktidy a Grónska
 .
•Smluvní základ pojištění tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi ÖAV a pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou rakouských mezinárodních referenčních norem. Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy jako službu a v žádném nejsou právně závazné.
 .
Na všechny smlouvy uzavřené s Österreichischer Alpenverein je aplikovatelné rakouské právo bez mezinárodních rakouských referenčních norem.
Nejste-li si jistí, zda se na vaše plánované aktivity pojistné krytí vztahuje, kontaktujte nás.
 .
 .
 
Další připojištění
 .
Řádní členové Alpenvereinu si nad rámec základního pojištění mohou sjednat následující připojištění:
 .
Připojištění pro případ trvalé invalidity
 .
Alpenverein PREMIUM
Toto připojištění je vhodné si sjednat v případě:
•pobytu mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
•výstupu na hory vyšší než 6 000 metrů
•navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000
 
 
Alpenverein_barevne

Sjednání pojištění online zde:   

© Copyright 2017 Summit travel s.r.o.